Kvalitetsarbete

Cranab är sedan Februari 2008 certifierad i kvalitetssystemet ISO 9001.

Sedan April 2018 innehar Cranab även certifikat ISO 3834, gällande svetsning.

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid prioritera rätt kvalitet.

Vårt kvalitetsarbete skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller tjänster och produkter i rätt tid och med utlovad kvalitet.

Alla medarbetare ska känna till vår kvalitetspolicy och vi ansvarar för att tillgodose våra kunders förväntningar.

Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget, dess tjänster och arbetsformer.

Vårt kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

KONTAKT

Cranab AB
922 82 Vindeln
Tel: +46(0)933-135 00

Follow on Newsdesk Follow on Facebook Follow on YouTube
Cranab 1
Karlsgårdsvägen 56
922 32 Vindeln
Cranab 2
Allan Jonssons väg 4
922 31 Vindeln