Risker vid heta arbeten

Vid heta arbeten (som slipning, svetsning, sågning/kapning) av produkter som är lackerade med polyuretanfärg är det är viktigt att känna till riskerna.

Vid uppvärmning över ca 200° kan det frigöras farliga mängder Isocyanater, vilket alltid kräver särskild personlig skyddsutrustning och att arbetsplatsen har en väl fungerande ventilation. Allt arbete med isocyanater regleras i nationella arbetsmiljödirektiv.

Mer information

www.isopa.org

För Sverige

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om Härdplaster, AFS 2005:18
  • Skriften "Isocyanater är farliga" från Arbetsmiljöverket, tfn: 08-7309000
  • Boken "Härdplaster" från Prevent, tfn: 08-402 02 20

KONTAKT

Cranab AB
922 82 Vindeln
Tel: +46(0)933-135 00

Follow on Newsdesk Follow on Facebook Follow on YouTube
Cranab 1
Karlsgårdsvägen 56
922 32 Vindeln
Cranab 2
Allan Jonssons väg 4
922 31 Vindeln